Generalni konzulat RS Cleveland /O generalnem konzulatu /

O generalnem konzulatu RS v Clevelandu

Območje delovanja Generalnega konzulata RS v Clevelandu obsega deset zveznih držav: Ohio, Wisconsin, Illinois, Michigan, Pennsylvania, Minnessotta, Missouri, Indiana, Iowa in Colorado. Konzularno območje pokriva 1.720.169 km2 in okoli 73 milijonov prebivalcev.

Razen častnih konzulov je Generalni konzulat RS v Clevelandu edino diplomatsko-konzularno predstavništvo v tem mestu in v celotni zvezni državi Ohio.

Z vzpostavitvijo diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in ZDA (11. avgusta 1992) sta bili istega meseca odprti veleposlaništvi v Washingtonu in v Ljubljani. Vzpostavljen je bil temeljni okvir za vzpostavitev dialoga med državama na vseh ravneh. Veleposlaništvo RS v Washingtonu je bilo uradno odprto 21. avgusta 1992. Veleposlaniki RS v ZDA so bili dr. Ernest Petrič, dr. Dimitrij Rupel, dr. Davorin Kračun, Samuel Žbogar in Roman Kirn. Sedaj je veleposlanik RS gospod dr. Božo Cerar.

Glavne naloge generalnega konzulata so:

  • posredovanje informacij o Sloveniji in možnostih sodelovanja ter zagotavljanje pogojev za krepitev sodelovanja na vseh področjih: turizem, kultura, znanost in izobraževanje, šport,  zdravstvo, gospodarstvo,
  • spremljanje poročanja ameriških medijev o Sloveniji ter navezovanje stikov z novinarji,
  • vzdrževanje in krepitev stikov s slovensko skupnostjo v ZDA,
  • nudenje konzularne pomoči slovenski skupnosti ter slovenskim državljanom v ZDA.